مطب ها

مطب شماره 1

میزبان قدمهایتان هستیم

ساعات کار مطب

 • شنبه
 • 16:30 - 14:30
 • دوشنبه
 • 16:30 - 14:30

مطب شماره 2

 • شهرک غرب ،تقاطع بلوار فرحزادی و بلوار شهید دادمان ،جنب بیمارستان اتیه ساختمان پزشکان اتیه طبقه چهار
 • ۰۲۱۸۸۳۶۷۳۵۶
میزبان قدمهایتان هستیم

ساعات کار مطب

 • شنبه
 • 12:00 - 09:00
 • یکشنبه
 • 12:00 - 09:00
 • چهارشنبه
 • 12:00 - 09:00
 • پنجشنبه
 • 12:00 - 09:00

مطب شماره 3

 • خیابان آزادی خیابان میمنت بیمارستان آزادی طبقه سوم
 • ۰۲۱۶۶۰۰۱۱۲۶
میزبان قدمهایتان هستیم

ساعات کار مطب

 • دوشنبه
 • 12:00 - 9:00